XR

FØL DEt Virtuelle på kroppen

Gjenskap unike og virkelige situasjoner i et kontrollert, virtuelt og kroppsnært miljø i trening, opplæring, underholdning og rehabilitering.


Prøv Inligo XR

Inligo XR

Inligo XR er en kraftig og veldig fleksibel XR-plattform som føyer virtuell teknologi og menneskekroppen sammen ved hjelp av det seneste innen virtuell og haptisk datateknologi.

Vår plattform gir deg et virtuellt kontrollert miljø som lar deg skape virkelighetsnære situasjoner til bruk i opplæring, trening og rehabilitering.

Privat Sektor

Feil og krisehendelser i privat sektor som energi, maritim og andre høyrisiko arbeidsmiljø kan sette sikkerhet i fare og i verste fall ende i katastrofe.

Inligo XR gjør det mulig å måle stressnivå og kroppens funksjoner i sanntid under stressede situasjoner.

Simuler unike trening- og opplæringsmiljøer og gjør dine ansatte forberedt og utstyrt til å lykkes!


Opplev Inligo XR

Offentlig Beredskap

Å trene ofte nok på håndtering av unike krisehendelser i det offentlige er vanskelig.

Med Inligo XR kan instruktører innen brann, helse, politi og forsvar gjenskape unike scenarioer som ellers er vanskelig å gjenskape og trene oftere på unike hendelser.


Idrett og rehabilitering

Med haptisk teknologi i vår drakt fra Teslasuit får du et kroppsnært og presist måleverktøy under trening og rehabilitering. 

Få raskere rehabilitering og mer effektiv trening ved hjelp av presise data med Inligo XR.

Inligo XR i media
Partnere


fleksibel

Tren på ulike scenarioer som tradisjonelt er vanskelig og umulig å gjenskape før krisen faktisk inntreffer med Inligo XR.

Kontroll

Inligo XR lar deg senke risikoen for skader og akselerere læringsprosessen hos de ansatte når all trening og opplæring skjer i et lukket og kontrollert miljø.

Besparelser

Reduser kostnader på transport instruktør og fasiliteter ved å skalere øvelses-scenarioer på stedet med Inligo XR.

Våre ansatte

david faller

Tittel: CEO

E-post: david@inligo.no

christoffer r. thambirajah

Tittel: COO

E-post: christoffer@inligo.no

asle m. trædal

Tittel: CFO

E-post: asle.t@inligo.no

Erick schmill

Tittel: Prosjektleder

E-post: post@inligo.no

Opplev Inligo XR

Registrer deg og bli kontaktet for en demonstrasjon av Inligo XR.