Webinarer er Vekstmarkedsføring

Webinarer vil ikke bare hjelpe deg å skaffe nye potensielle kunder i anskaffelsefasen, det er også en plattform for å bygge på eksisterende relasjoner til kunder og strategiske samarbeidspartnere i bevaringsfasen.

Ifølge ON24, sier 76% av markedsførere at webinarer tillater dem å nå flere potensielle kunder, og 75% er enige i at webinarer hjelper dem med å utvide merkevarens rekkevidde.

Et webinar virkelig et godt vekst-verktøy.

ON24

Ønsker å styrke troverdigheten og merkevarebevisstheten? Øke engasjementet hos potensielle kunder, eksisterende kunder og strategiske partnere, er et webinar et perfekt verktøy for nettopp dette.

For å oppnå disse fordelene et webinar gir, bør du sørge for at publikum får vite at du skal du skal ha et webinar ved å markedsføre webinaret i forkant på en god måte. 

Du trenger en solid markedsføringsstrategi for webinaret ditt som går over flere markedskanaler.

I dette innlegget skal vi gi deg syv tips til hvordan du setter opp din egen markedsføringsstrategi for ditt neste webinar!

Derfor trenger du en markedsstrategi på tvers av markedskanaler for ditt webinar.

Før vi går inn på hvordan du bygger strategien din, bør du vite hvorfor det er viktig å ha en markedsstrategi på tvers av markedskanaler for webinaret i utgangspunktet. Her er noen fordeler du kan være oppmerksom på:

 1. Strategien øker rekkevidden din. Å markedsføre webinaret ditt gjennom flere markedsføringskanaler lar deg nå et bredere publikum. 
 2. Gjennom en større rekkevidde kan du få flere påmeldinger siden flere vil se kampanjen din og sannsynligheten blir derfor større for at noen engasjerer seg i kampanjen.
 3. Bruk av flere kanaler vil også gi et profesjonelt inntrykk for publikum og øke sannsynligheten for at de deltar på webinaret.
 4. En markedsstrategi på tvers av kanaler setter publikum i førersetet. Ved å være synlig på flere kanaler, tillater du potensielle kunder å delta fra kanalen de foretrekker å benytte.
 5. Det er en flott samtalestarter for salgsteamet. Det meget engasjerende formatet som et webinar er, gir et sterkt utgangspunkt for salgsteamet å starte en samtale med nye potensielle kunder.

Slik lager du en vellykket markedsplan på tvers av flere markedskanaler.

Nå som vi har gjennomgått fordelene med en markedsføringsplan for webinar på tvers av markedskanaler, skal vi snakke om hvordan du kan sette denne planen i live.

1. Planlegg først!

Når det gjelder å lage et webinar, kan du nesten aldri planlegge nok. 

Her er noen tips som hjelper deg å holde deg og temaet ditt organisert og oppdatert:

Lag en tidsplan. 

Når det gjelder planlegging, er det viktig å tenke på alle mulige detaljer. Noen ting å tenke på når du planlegger et webinar er:

 • Hva den beste dagen i uken til å avholde selve webinaret?
 • Hvilken tid på dagen skal webinaret finne sted?
 • Når skal du begynne å markedsføre webinaret?
 • Når er det best å sende invitasjoner og oppdateringer til webinaret?

Dager markedsførere mener det er best å sende invitasjoner og oppdateringer om webinaret, i følge en undersøkelse utført av ON24:

Brainstorm med teamet ditt. 

Å brainstorme kan være en effektiv og morsom måte å komme med interessante og spennende temaer til webinaret og kampanjen din på.

Slik kan du effektivt brainstorme gode idéer til tema webinaret og kampanjen skal handle om med teamet ditt.

Velg markedsføringskanaler. 

Før du kommer for langt, må du spikre hvor du skal markedsføre webinaret i en tverrkanal-strategi. 

Du kan holde deg til tradisjonelle metoder som betalt søk, sosiale medier og e-postmarkedsføring, eller teste ut andre kanaler. 

Lag en sjekkliste. 

Å lage en sjekkliste kan hjelpe deg med å ha oversikt på hva som er gjort og hva som gjenstår å gjøres- slik at viktige oppgaver ikke blir oversett eller glemt. 

Vi i Inligo bruker Trello som et prosjekt- og samarbeidsverktøy for å holde orden over oppgaver og oppfølging.

Giphy
Etabler eierskap i temaet ditt. 

For å gjøre det klart hvem som gjør hva, er det lurt å lage en webinar-plan som skisserer eierskap i prosjektet. 

Hvem tar seg av markedsføring, hvem tar seg av salget, utførelsen av selve webinaret osv?

(Tips: Sørg for at du legger til eierskap i Google Sheet, Trello, Notion eller en annen foretrukket planleggingsverktøy)

Hold teamet ditt synkronisert.

Det er viktig å kommunisere og å være på samme linje med hverandre. 

Vi i Inligo holder teamet vårt på lik linje ved markedsføring og utførelse av webinarer ved hjelp av:

 • Kommunikasjon over Slack og e-post.
 • Å sjekke fremdriftsplanen for webinar-prosessene i Trello.
 • Dele resultater og innsikt i statusmøter.

2. Mestre målrettingen av kampanjen

En markedsføring som går på tvers av kanaler lar deg finne målgruppen din uansett hvor de er eller hvilken kanal de bruker. 

Ved å vite hvem dine potensielle kunder er og hvilke personer du skal kommunisere med, kan du kunne tilpasse annonsene dine ut fra deres atferd og behov. 

Her er noen tips vi bruker i våre kanaler når vi markedsfører våre webinarer:

 • Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier, og én av tre bruker sosiale medier i forbindelse med jobb. Denne rekkevidden gir et flott sted for deg til å nå nye potensielle kunder for din bedrift. Dette er grunnen til at vi bruker Facebook som en kanal til vår strategi på tvers av kanaler. 
 • LinkedIn har blitt bedre det siste året på være en platform for distribusjon og markedsføring av webinarer.
 • Nettsiden din er et flott sted å markedsføre webinaret ditt- spesielt hvis du har pedagogisk innhold på nettstedet ditt om det du skal ha et webinar om. Brukere som tar i bruk ressurser som guider, oppskrifter og lignende du har gjort tilgjengelig på nettstedet ditt, vil mest sannsynligvis være interessert i tilbud hvor de kan få mer verdifull lærdom. Dette gjør webinaret ditt til en kraftig call to action/handlingsoppfordring (CTA). 
 • Bestem målgruppen for webinaret basert på brukeres atferd og engasjement i innholdet du har på nettsidene dine og i sosiale medier.

Med e-postmarkedsføring vil en god forståelse av segmentene i e-postlisten din hjelpe deg med å spikre riktig målretting. Når du bryter ned e-postlisten din, bør du vurdere:

 • Aktiviteten: Se gjennom listens nylige aktivitet for å stadfeste sannsynligheten for at abonnementer vil konvertere eller svare på invitasjoner og oppdateringer om webinaret ditt.
 • Tilpasning: Du bør også kjenne til og identifisere hvor i trakten den potensielle kunden/deltakeren er. Dette vil hjelpe deg med å tilpasse annonser og e-post ut i fra hvor moden kunden er for å motta oppdateringer.

3. «Context is King, Content is Queen!«

Konsistens og kontekst er nøkkelen når du bruker flere kanaler i markedsføringsstrategien. 

Ved å tilpasse innholdet og budskapet til hver markedskanal gjør kampanjen din relevant og effektiv ettersom potensielle kunder og deltakere ser kampanjen fra flere forskjellige kanaler. En potensiell kunde elle deltaker vil ha en annen innstilling på Snapchat enn på LinkedIn, for eksempel. Derfor er det viktig å tilpasse innhold og budskap til kanalen du bruker.

Ikke bare vil du at kampanjen din skal være relevant for publikum der de befinner seg (LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat osv), men du vil også oppnå å påvirke dem til å utføre en ønsket handling som her er å melde seg på webinaret.

4. Test! Alltid!

Du bør alltid teste! Sett alltid av en del av markedsbudsjettet til å kjøre A/B-testing. Med A/B-testing kan du få en bedre forståelse av hva som fungerer best. 

Å føre en logg over hvilke variabler som vinner i testene dine, vil hjelpe deg med å gjøre fremtidige kampanjer enda bedre, slik at du kan bygge videre på dine erfaringer.

Det er mye du kan lære av å A/B-teste, husk bare å endre en variabel av gangen, slik at det blir lettere å analysere og å forstå hva som egentlig driver endringen i tallene.

Noen ideer til hva som er smart å teste er:

 • CTA-meldinger: Finn ut hvilke handlingsmeldinger som er mest effektive for deg.
 • Tittel: Se om en enkel og kort tittel eller en lengre tematittel vil være mest engasjerende for publikum.
 • Kreativt/innhold: Lær hvilke formater og innhold som fungerer best i annonser og e-postene dine. Er det tekst, GIFs, video, bilder eller en kombinasjon av dem?
 • Sesongpåvirkning: Finn ut om engasjementet til webinar-kampanjen påvirkes av hvilken sesong du og din målgruppe er i.
 • Tematikk: Finn ut hvilke emner publikum er mest opptatte av.
 • Tidslinje for kampanje: Test forskjellige tidslinjer for kampanjer for å forstå hva den mest effektive tiden vil være å begynne å markedsføre webinaret ditt før selve webinar-datoen.
 • Ukedag / tid på dagen: Bestem hvilken dag og tid som genererer flest registrering for kampanjene dine.

5. Sett mål for hver markedskanal du planlegger å bruke.

Å sette klare mål vil tillate deg å måle effekten av kampanjen din, samtidig som det er motiverende for et team å jobbe mot et felles mål.

Antall påmeldinger til et webinar er et naturlig mål du kan få teamet ditt til å fokusere på. Det er et godt mål du kan sette for hver markedsføringskanal også.

Sørg for at du også holder oversikt over den historiske ytelsen av webinar-kampanjen. Dette vil skaffe deg referanser og mulighet til å sammenligne resultater når du lager nye webinarer og setter nye mål.

6. Gå igjennom effekten av kampanjen med teamet ditt

Til sist og ikke minst er å evaluere effekten av markedsføringen en god måte å finne ut hva som fungerte og hva som ikke fungerte for deg og teamet ditt. 

Ved å identifisere styrker og svakheter, kan dere diskutere erfaringer og hva dere kan forbedre til neste webinar.

Det er uendelig med statistikk og data du kan samle og se igjennom for å måle effekten på tvers av kanalene du har brukt. Statistikk fra sosiale medier og nettsiden (Facebook Analytics, Instagram Analytics, Google Analytics, LinkedIn Analytics osv.), statistikk fra webinar-plattformer som Zoom, vår foretrukne plattform Vimeo og andre rapporteringsverktøy du skulle ha i din digitale verktøykasse gir masse date du kan dykke ned i.

Giphy

7. Webinaret er ikke over når det er over.

Ved å ta opptak av webinaret, skaffer du automatisk deg selv en gullgruve med innhold du kan gjenvinne og publisere på sosiale medier, lenge etter at webinaret er over.

91 % lot webinaret være tilgjengelig i etterkant av livesendingen for påmeldte som ikke har hadde tid til å få med seg live-sendingen. (ON24)

La opptaket være tilgjengelig i en periode etter livesendingen for de som har vært påmeldt webinaret, men ikke har hatt muligheten til å møte opp.

Husk på dette når du skal markedsføre ditt neste webinar!

Et webinar er et ypperlig vekst-verktøy ved å anskaffelse av nye kunder og ved relasjonsbygging til eksisterende kunder og partnere.

Vi vil hjelpe deg med å skape en vellykket webinar-strategi ved å gi deg følgende syv tips som dytter deg i riktig retning:

 • Planlegg webinaret og kampanjen godt!
 • Mestre målrettingen av kampanjen.
 • Vær konsekvent og relevant i kampanjene dine.
 • Vurder hva du bør A/B teste.
 • Sett klare mål for hver kanal du bruker.
 • Gjennomgå effekten av kampanjen med teamet ditt.
 • Ta opptak av webinaret.

Kilde: Wordstream, ON24.

Vi fasiliterer og markedsfører et webinar for deg. Klikk og les mer om vår webinar-løsning her, eller send en forespørsel her:

[hubspot portal=»4387929″ id=»469d46ef-a754-4a51-bba8-fa4b3befac76″ type=»form»]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *