Vekstmarkedsføring

Få opp dampen på anskaffelse av nye kunder og få maksimalt ut av ditt markedsbudsjett.

Hele kundereisen

Vi i inligo har en holistisk tilnærming til vekst. Det vil si at vi hjelper offline bedrifter med å digitalisere deler eller hele kundereisen fra annonser og kjøp, til bevaring av eksisterende kunder. Vi hjelper også online bedrifter med å få mest ut av sine markedsbudsjett ved å skape bedre digitale kundereiser og å finne nye uoppdagede markedsmuligheter!

Vekst-Team

Mange bedrifter organiseres i isolerte avdelinger eller såkalte «siloer». Eksempler på dette er salgsavdeling, markedsføringsavdeling eller produktavdeling (utvikling + design) – som samlet driver vekst. Silo-tankegang forsinker ofte endringsevnen og evnen til å løse komplekse problemer, fordi disse avdeligene ikke alltid kommuniserer så godt med hverandre.

Et vekst-team er et tverrfaglig team som hjelper deg med å øke hastigheten på å skaffe nye kunder, bevare eksisterende kunder og ved å forbedre digitale produkter og tjenester, oppdage og fjerne uønsket friksjon i kundereisen, og å finne uoppdagede markedsmuligheter.

Vekst-teamet integreres inn i ditt selskap og hjelper deg med vekst over lengre tid.

Hva får du?

Du forholder deg til en dedikert Growth Manager som fungerer som din markedssjef og prosjektleder. Resten av teamet kan for eksempel være en utvikler, designer, fotograf eller en Facebook-markedsfører. Hvilke roller som inngår i teamet varierer etter hvilke behov du har og hva vi prioriterer å gjøre med deg.

Agil metode

Vekst-teamet jobber i effektive og hyppige prosjekter eller "sprinter" på 1-2 uker.
Den ene måneden kan alt dreie seg om å kjøre Facebook-kampanjer. Den andre måneden kan være å forbedre nettsider, nettbutikken eller appen din.
Etter 2-4 uker gjennomgår vi effekten av prosjektene med deg.

Fast månedspris

Vekst-avtaler med et vekst-team er på minst 12 måneder. Du betaler en fast månedspris i hele avtaleperioden, selv om den ene måneden skulle være mer hektisk enn den andre.

NB: Produkt/Market-fit bør være oppnådd, før du starter med markedsaktiviteter for anskaffelse av flere kunder eller brukere.

Enkeltoppdrag

Enkeltoppdrag er oppdrag som opptar kun én eller flere deler av den digitale kundereisen.

Vekststrategi

Få hjelp med effektiv beslutningstaking, og sett en strategi for å drive digital vekst for din bedrift.

Optimalisering

Vi optimaliserer nettsider, nettbutikker og digitale produkter for å øke trafikk, salg, eller engasjement i et app.

Automatisering

Automatiser e-post og andre tidkrevende salg- og markedsføringsprosesser for å drive mer kostnadseffektivt.

Annonsering

Få satt opp og kjørt gode annonsekampanjer og digitale konverteringstrakter på Google og sosiale medier.

E-postmarkedsføring

E-post som salgskanal er ofte undervudert. Vi hjelper deg med å sette opp e-post som salg- og markedskanal.

Innholdsproduksjon

Få hjelp til å ta bilder, skrive gode tekster og filme til dine kampanjer og nettsider.

NB: Gode nettsider og godt innhold er avgjørende for en god annonsestrategi.

Hva er Vekstmarkedsføring?

Vekstmarkedsføring er en holistisk tilnærming til hvordan bedrifter skaper bærekraftig vekst ved hjelp av innsiktsbasert markedsføring og bedre digitale kundeopplevelser.

Spør oss!

Still oss spørsmål om vekstmarkedsføring og om våre vekst-tjenester.

Kontakt oss for en 15 minutters videosamtale. 😊

Mer om vekst