Streaming

Streaming on Demand

Inligo hjelper bedrifter, lag og foreninger med å avholde digitale frokostmøter, presentasjoner, seminarer, salgsmøter, styremøter og generalforsamlinger med høy produksjonskvalitet.

Les mer om webinarer.


Til webinarer

Les mer om digitale styremøter.


Til digitale styremøter