Skap gode innholdsidéer i løpet av 1 time!

En "how-to" for kreative innholdsledere, influencere og markedsførere.

Å være kreativ på bestilling er ikke alltid like enkelt..

Vi i Inligo har en liten metode for å generere tonnevis med gode innholdsidéer til godt innhold for vår målgruppe.

«Content Sprint» kaller vi denne metoden. Her får du en oppskrift på hvordan du kan kjøre en Content Sprint som er en kreativ prosess på 6-steg som vil effektivisere idémyldringen for deg og ditt team. Metoden kan enkelt bruke av alle. Etter et Content Sprint ender vi ofte opp med syv eller flere gode idéer til artikler, Instagram-innlegg, annonser annet innhold i løpet av 1 time.

Et Content Sprint baserer seg på “Note & Vote”-prinsippet fra Design Sprint. “Note & Vote” vil si at man får noen minutter på å notere idéer ned på post-it-lapper, før man stemmer på de beste idéene innenfor en tidsramme og uten noen form for diskusjoner.

Først må du samle det riktige teamet!

Gjennomføringen av dette mini-Sprintet tar som sagt ca én effektiv time og fungerer ideelt for grupper med opp til 10 personer. Du kan kjøre et Content Sprint alene også om du ikke har et team.

Om du har et team, så er det viktig å sørge for at teamet består av mennesker som kjenner målgruppen innholdet skal skapes for.

En smart i´dé er å forklare de andre i teamet hva som er poenget med et Content Sprintet før dere starter. På den måten er det enklere å få alle til å dra i samme retning helt fra starten av. Spesielt hvis teamet består av folk som vanligvis verken jobber med innhold eller ikke kjenner målgruppen så godt.

Dere kan kanskje kjøre en strategi-workshop først (som vi også skal skrive om senere), om dere IKKE vet hva det optimale målet med innholdet dere skal skape er. I et strategi-workshop definerer dere blant annet målgruppen dere skal lage innhold for, hvordan dere ønsker å bli oppfattet markedet, kjerneverdier osv.

Du som leder sprintet er fasilitator. Som fasilitator sørger du for at tiden holdes, at regelen om å begrense diskusjoner overholdes og at ingen bruker mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler som kan forstyrre den dyrebare tiden dere har satt av for å holde riktig fokus.

Materialer dere trenger til et Content Sprint:

  • 1 rød/rosa Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 grønn/blå Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 “vanlig” gul og rektangulær Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 tidtaker/nedteller/stoppeklokke
  • Klistremerker for avstemming.
  • 1 tusj til hver deltaker.

Gjennomføringen av et Content Sprint:

1. Hvem er målgruppa? (10 min)

Den første øvelsen er å skrive ned hvem dere skal kommunisere til. Hvem ønsker vi skal lese, høre eller se innholdet vi lager.

Still nedtellingen på 10 minutter og gi alle tid til å skrive ned hvem de tenker målgruppen er, eller hvem det kan være. Svarene varierer selvfølgelig fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje.

Eksempler på målgrupper: Digitale markedsførere, daglige ledere i små og mellomstore bedrifter, unge mødre mellom 18 og 30 år, prosjektledere innen kultur osv.

Heng opp alle forslagene på en tavle, en vegg eller på et vindu når tiden er ute, slik at alle kan se hverandres forslag.

PS: En målgruppe pr post-it-lapp. Bruk gule “vanlige” rektangulære Post-It-lapper.

2. Avstemning av målgrupper! (5 min)

Så stemmer vi!

Alle deltakerne får 3 klistremerker hver som dere stemmer med på den målgruppen dere mener er størst og som mest sannsynligvis vil få mest utbytte av innholdet deres.

Sett nedtellingen på 5 minutter og stem i vei!

Når tiden er ute, tar dere de 3–5 målgruppene med flest stemmer (avhenger av antallet målgrupper) og setter dem opp horisontalt ved siden av hverandre, øverst på tavla/vinduet/veggen. De resterende fjerner dere.

3. Hva er målgruppens utfordringer? (15 min)

På dette steget skal vi komme opp med utfordringene vi tenker hver av disse målgruppene har.

Alle får 15 min til å tenke over og skrive ned utfordringene hver person i målgruppen står i.

Hva sliter dem med? Hvilke problemstillinger står dem mest sannsynligvis ovenfor? Eller hva er det neste de ønsker å oppnå i karrieren?

Når tiden er ute, henger dere utfordringene opp under den målgruppen det gjelder.

PS: En utfordring pr post-it-lapp. Bruk røde/rosa “Post-It”-lapper.

4. Vi stemmer igjen! Denne gangen på utfordringer (5 min)

Gi alle deltakerne 5 klistremerke-stemmer hver og sett klokken på 5 minutter.

Et tips for å gjøre avstemningen enklere kan være å tenke: «Hvilke utfordringer kan vi løse best eller bedre enn andre?

Når dere har stemt ferdig, skal dere ta med de 3-5 utfordringene med flest stemmer og henge dem opp under målgruppene de gjelder.

5. Kom med løsninger på utfordringene (15 min)

Nå skal dere komme på konkrete idéer til innhold, ved å gjøre om utfordringene vi stemte frem i forrige steg til konkrete løsninger.

Hver person skal skrive ned løsninger eller idéer som vil hjelpe målgruppen med den spesifikke utfordringen.

Et tips for å gjøre det enklere å komme på idéer, er å skrive løsningene som “click-baits” eller klikkbare titler på en artikkel eller en film.

Sett klokken på 15 min og skriv ned alle løsningene på problemstillingene dere skrev ovenfor. Heng opp løsningene opp på tavla under de forskjellige utfordringene når tiden er ute.

PS: En løsning pr post-it-lapp. Bruk grønne/blå “Post-It”-lapper.

6. Siste avstemning! «Le Grand Finale» (5 min)

Ved siste avstemning skal dere stemme på hvilke løsninger dere ser er mest interessante og som vil hjelpe målgruppen mest. Hva ville du ha likt å se , høre eller lese om, om du var denne personen?

Alle får 3 stemmer og 5 minutter til å stemme.

Når tiden er ute og øvelsen er over, er det naturlig å bruke de forslagene som fikk flest stemmer.

Produser og distribuer!

I og med at vi ønsker å publisere en til to artikler i uka, så betyr dette at vi har idéer til innhold de neste 1–2 månedene. Vi vet hva vi skal skrive om, så da er det eneste å kanskje gjøre litt research, produsere og publisere!

Gary Vee har en fin fin modell på hvordan du kan distribuere innholdet du produserer.


Til slutt

Møter består ofte av uproduktiv prat og mas hvor ofte alle ikke slipper helt til.

Du som leder Sprintet, bør sette tydelige rammer på hvor mye tid dere skal bruke på å diskutere.

I og med av vi noterer og stemmer, så er det ikke så mye rom for diskusjoner. Poenget med denne metoder er at tiden er så produktivt som mulig, hvor det fokuseres på å få konkrete resultater etter én time.

Sprintene gjør det mulig for ALLE å delta i idémyldringen. Det er mulig å tilpasse sprintene til masse mulig rart. Vi har kjørt sprinter for branding, digital produktinnovasjon og forretningsstrategi.

Vi tror denne øvelsen vil være livsforvandlende for deg og ditt team ?

Ta kontakt om du vil lære mer om Design Sprint.

Irenge Kazonza

Irenge Kazonza er CGO og vekstmarkedsfører i Inligo. Han hjelper små og mellomstore virksomheter med vekst- og digital produktstrategi i Inligo. Før han ble med å startet Inligo i 2017, jobbet han i flere år med kundeservice og kompetanse-strategi i tietoEvry, etter å ha studert Forretning og IT-strategi ved Handelshøyskolen i Bodø. Utenom jobb digger Irenge friluftsliv, skape ting, reise og å oppleve arkitektur og forskjellige kulturer. Følg Irenge på LinkedIn eller Instagram (@irekaz).
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

📮

Abonner og motta siste nytt én gang i måneden!

Les mer

Hvordan du oppnår høy kundetilfredshet fra start med brukertester.

Testing er noe «alle» bransjer gjør. Enten det er biler, legemidler eller et Stand-up show, så testes konsepter og produkter før de videreutvikles og lanseres, eller eventuelt skrinlegges. Skaff deg viktig brukerdata når du utvikler digitale produkter og tjenester.