Skap gode idéer til innhold på én (1) time!

Å være kreativ på bestilling er ikke alltid like enkelt..

Her får du en oppskrift på hvordan du kan skape gode idéer til innhold til artikler, Instagram-innlegg, annonser og annet innhold på en effektiv og ryddig måte. Du kan holde workshopen alene eller sammen med ditt team og kan brukes av alle.

Et Content Sprint, som det kallens, baserer seg på “Note & Vote”-prinsippet fra Design Sprint. “Note & Vote” vil si at  teamet får noen få minutter på å notere idéer ned på post-it-lapper, før man stemmer på de beste idéene innenfor en tidsramme, og uten noen form for diskusjoner og sistraksjoner.

Først må du samle det riktige teamet!

Gjennomføringen av dette mini-Sprintet tar som sagt ca én effektiv time og fungerer ideelt for grupper med opp til 10 personer. Du kan kjøre et Content Sprint alene også om du ikke har et team.

Om du har et team, så er det viktig å sørge for at teamet består av mennesker som kjenner målgruppen innholdet skal skapes for.

En smart i´dé er å forklare de andre i teamet hva som er poenget med et Content Sprintet før dere starter. På den måten er det enklere å få alle til å dra i samme retning helt fra starten av. Spesielt hvis teamet består av folk som vanligvis verken jobber med innhold eller ikke kjenner målgruppen så godt.

Dere kan kanskje kjøre en strategi-workshop først (som vi også skal skrive om senere), om dere IKKE vet hva det optimale målet med innholdet dere skal skape er. I et strategi-workshop definerer dere blant annet målgruppen dere skal lage innhold for, hvordan dere ønsker å bli oppfattet markedet, kjerneverdier osv.

Du som leder sprintet er fasilitator. Som fasilitator sørger du for at tiden holdes, at regelen om å begrense diskusjoner overholdes og at ingen bruker mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler som kan forstyrre den dyrebare tiden dere har satt av for å holde riktig fokus.

Materialer dere trenger til et Content Sprint:

  • 1 rød/rosa Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 grønn/blå Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 “vanlig” gul og rektangulær Post-It-blokk til hver deltaker.
  • 1 tidtaker/nedteller/stoppeklokke
  • Klistremerker for avstemming.
  • 1 tusj til hver deltaker.

Gjennomføringen av et Content Sprint:

1. Hvem er målgruppa? (10 min)

Den første øvelsen er å skrive ned hvem dere skal kommunisere til. Hvem ønsker vi skal lese, høre eller se innholdet vi lager.

Still nedtellingen på 10 minutter og gi alle tid til å skrive ned hvem de tenker målgruppen er, eller hvem det kan være. Svarene varierer selvfølgelig fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje.

Eksempler på målgrupper: Digitale markedsførere, daglige ledere i små og mellomstore bedrifter, unge mødre mellom 18 og 30 år, prosjektledere innen kultur osv.

Heng opp alle forslagene på en tavle, en vegg eller på et vindu når tiden er ute, slik at alle kan se hverandres forslag.

PS: En målgruppe pr post-it-lapp. Bruk gule “vanlige” rektangulære Post-It-lapper.

2. Avstemning av målgrupper! (5 min)

Så stemmer vi!

Alle deltakerne får 3 klistremerker hver som dere stemmer med på den målgruppen dere mener er størst og som mest sannsynligvis vil få mest utbytte av innholdet deres.

Sett nedtellingen på 5 minutter og stem i vei!

Når tiden er ute, tar dere de 3–5 målgruppene med flest stemmer (avhenger av antallet målgrupper) og setter dem opp horisontalt ved siden av hverandre, øverst på tavla/vinduet/veggen. De resterende fjerner dere.

3. Hva er målgruppens utfordringer? (15 min)

På dette steget skal vi komme opp med utfordringene vi tenker hver av disse målgruppene har.

Alle får 15 min til å tenke over og skrive ned utfordringene hver person i målgruppen står i.

Tips: Hver deltaker kan stille seg spørsmål som: Hva sliter dem med? Hvilke problemstillinger står dem mest sannsynligvis ovenfor? Eller hva er det neste de ønsker å oppnå i karrieren?

Når tiden er ute, henger dere utfordringene opp under den målgruppen det gjelder.

PS: En utfordring pr post-it-lapp. Bruk røde/rosa “Post-It”-lapper.

4. Vi stemmer igjen! Denne gangen på utfordringer (5 min)

Gi alle deltakerne 5 klistremerke-stemmer hver og sett klokken på 5 minutter.

Tips: For å gjøre avstemningen enklere kan være å tenke: «Hvilke utfordringer kan vi løse best eller bedre enn andre?

Når dere har stemt ferdig, skal dere ta med de 3-5 utfordringene med flest stemmer og henge dem opp under målgruppene de gjelder.

5. Kom med løsninger på utfordringene (15 min)

Nå skal dere komme på konkrete idéer til innhold, ved å gjøre om utfordringene vi stemte frem i forrige steg til konkrete løsninger.

Hver person skal skrive ned løsninger eller idéer som vil hjelpe målgruppen med den spesifikke utfordringen.

Tips: For å gjøre det enklere å komme på idéer, er å skrive løsningene som “click-baits” eller klikkbare titler på en artikkel eller en film.

Sett klokken på 15 min og skriv ned alle løsningene på problemstillingene dere skrev ovenfor. Heng opp løsningene opp på tavla under de forskjellige utfordringene når tiden er ute.

PS: En løsning pr post-it-lapp. Bruk grønne/blå “Post-It”-lapper.

6. Siste avstemning! «Le Grand Finale» (5 min)

Ved siste avstemning skal dere stemme på hvilke løsninger dere ser er mest interessante og som vil hjelpe målgruppen mest. Hva ville du ha likt å se , høre eller lese om, om du var denne personen?

Alle får 3 stemmer og 5 minutter til å stemme.

Når tiden er ute og øvelsen er over, er det naturlig å bruke de forslagene som fikk flest stemmer.

Produser og distribuer!

I og med at vi ønsker å publisere én artikkel pr uke, så betyr dette at vi har idéer til innhold de neste 1–2 månedene. Nå vet vi hva vi skal skrive om, så da er det neste litt research, produksjon av innhold og distribusjon!

Skal du lage annonser eller Instagram-innlegg, så har du nok av idéer til disse i langt frem i tid.

Gary Vee har en fin fin modell på hvordan du kan distribuere innholdet du produserer.


Skal vi fasilitere for deg?

Møter består ofte av uproduktiv prat og mas hvor ofte alle ikke slipper helt til. Med dette møte-formatet har du mulighet til å sette tydelige rammer på hvor mye tid dere skal bruke på å diskutere og komme frem til et resultat i form av en klar handlingsplan eller idéer til innhold som her.

I og med av vi noterer og stemmer, så er det ikke mye rom for diskusjoner. Poenget med denne metoden er at tiden brukes så produktivt som mulig, hvor det fokuseres på å få konkrete og relevante resultater i løpet av kort tid.

Workshopen gjør det også mulig for ALLE å delta i idémyldringen, uansett rolle eller kreativ kompetanse.

Det er mulig å tilpasse workshopen til masse mulig rart. Vi tilpasser workshop etter hvilket problem det er som skal løses, Vi har hatt flere interne workshop og workshop for våre kunder innen vekstmarkedsføring, digital produktinnovasjon og forretningsstrategi.

Blir det unødvendig mye fjas og mas når dere skal holde møter, eller kommer dere sjelden til en enighet, så tror vi denne øvelsen vil være livsforvandlende for deg og ditt team!

Ta kontakt om du trenger å få fasilitert en workshop eller har andre spørsmål!