Skap en god vekststrategi for din bedrift.

AARRR-rammeverket

For å kunne komme opp med en god vekststrategi, så må du avdekke og definere de viktigste områdene som direkte påvirker det som er en vekstmarkedsførers mål nr 1: -økonomisk vekst.

Om du har en nettbutikk for eksempel, så vil disse områdene være:

  • Acquisition/Anskaffelse — Få folk til finne selve nettbutikken.
  • Activation/Aktivering — Gi besøkende et godt førsteinntrykk av nettbutikken. Besøkende skal kunne skjønne hva du ønsker å selge når de kommer til nettbutikken din. Målet er å gi besøkende en aha-opplevelse når de kommer til nettbutikken ved hjelp av tekst, bilder og grafisk design.
  • Retention/Bevaring — Sørg for at besøkende og kunder kommer tilbake til nettbutikken, uavhenging om de har kjøpt eller ikke.
  • Referral/Referanser— Gjør det enkelt for folk å anbefale nettbutikken din til andre. Kjør markedskampanjer eller vervekampanjer med dine mest trofaste kunder.
  • Revenue/Inntekter — Summen av alle aktivitetene over er økte inntekter når man definerer mål og utfører tiltak som fungerer.

Når du har funnet områdene du ønsker å fokusere på, bør du sette kortsiktige målsetninger på det området som foreløpig vil ha størst innvirkning på veksten for din nettbutikk.

Eksempel: Rentention

Et mål kan være å øke retention/bevaring . Det vil si å øke andelen av tilbakevendende trafikk til din nettside med 20% den første måneden for eksempel.

Første steg vil da være å kjøre et strategi-sprint eller idémyldring på hvordan du kan nå dette målet.

Et eksempel er å retarge besøkende med annonser med produkter de har sett på. Et annet er å sende påminnelser på e-post til besøkende som har forlatt handlekurven sin for eksempel.

Idéer på virkemidler og såkalte upsale, er at du kan sende automatisert e-post som sier “Takk for kjøpet!” når noen har handlet (sett bort i fra kvitteringen) og komme med tips om bruk av produktet de har kjøpt, eller tips om lignende produkter med rabatter eller lignende.

Du kan også gi lojalitetspoeng eller bonuspoeng til folk som ofte handler i nettbutikken din, eller lage en eksplusiv kundeprogram.

Det neste i et strategi-sprint blir å teste idéene og implementere den beste løsningen man ser brukerne foretrekker og responderer på. Bruk innsikten fra systemer som innsamler data om nettbutikken din, som Google AnalyticsFacebook Business eller Segment, til å måle aktiviteten og vise bevegelsesmønstrene i nettbutikken din. Bruk denne innsikten til å optimalisere brukeropplevelsen, fange opp suksesser som kan videreføres og forutsi fremtidige hendelser.

Eksperimenter og lær.

Vekstmarkedsføring handler om å eksperimentere og finne den riktige metoden for å oppnå stabil vekst og nå langsiktige mål.

Du setter forbedringsmål ut i fra AARRR-rammeverket, idémyldrer tiltak og kjører eksperimenter. Deretter bruker du typiske vekstmarkedsførings-verktøy som Facebook Business, Google AnalyticsMixpanel eller Hubspot til å måle effekten. I denne prosessen går du fort over til nye problemområder med AARRR-modellen, for å finne nye vekstmuligheter. Slik kan du øke trafikken til nettsiden(Acquisiton), øke salget (Activation), skaffe tilbakevendende trafikk (Retention), og få backlinks til nettbutikken fra andre nettsider, delinger i sosiale medier, positive kommentarer og andre ting som skaper engasjement (Refferal), og bærekraftig vekst (Revenue).

Oppsummert

Vekstmarkedsføring involverer strategier og eksperimentering hele veien gjennom salgstrakten og kundereisen i din bedrift, uavhenging om det er en nettbutikk eller ikke. Vekstmarkedsføring handler om mer enn å bestemme hvilke markedsføringkanaler du skal bruke og bruken av dem, slik vanlig digital markedsføring ofte kan være. Det er ikke nødvendigvis annonser på Facebook eller design av en landingsside alene er det eneste som skal til for å skape vekst ut i fra AARRR-rammeverket. Dette kan være produkt- eller webdesign, utvikling, automatiseringer, kundeundersøkelser, pris-strategi, salg eller noe annet som optimaliserer kundeopplevelsen og gir umiddelbare resultater på kort sikt og lønnsom vekst på lang sikt.

For å få størst nytte av AARRR-rammeverket så er det nødvendig å tenke holistisk og forstå sammenhengen mellom de forskjellige områdene.