Produktutvikling

Få hjelp med å teste nye idéer, gjøre gammelt til nytt eller lei kompetanse innen digital konsept- og produktutvikling.

Innsikt er konge!

Vårt produkt-team er opptatt av å kvalitetssikre at idéer og konsept går hånd i hånd med dine forretningsmål og dine kunders behov. Derfor legger vi vekt på å hente innsikt i form av brukertester og analyser underveis i produktprosessen. På den måten får sluttbrukeren eierskap til produktet og du skaper et produkt de faktisk trenger.

Produkt-Team

Trenger du et team til å lage et digitalt produkt fra bunnen av eller trenger du å leie kompetanse? Et produkt-team tar deg fra idé til lansering av ditt digitale produkt eller tjeneste.

Dette får du:

Produkt-teamet består som oftest av en Product Manager som fungerer som strategisk rådgiver og prosjektleder, en analytiker som utfører brukertester og analyserer data, en eller flere produktdesignere og minst én utvikler.

Agil metode

Produkt-teamet jobber effektivt ved å dele opp arbeidet i effektive og hyppige prosjekter/sprinter på 1-2 uker. Du oppdateres underveis i statusmøter med hva som er utført og hva som skal gjøres.

Fra idé til lansering

Produkt-teamet tar deg fra idé-fase til produktet er ferdig utviklet og lanseres. Har du behov for teamet etter lansering, så kan du leie det til en fast pris i måneden -til du evt har fått på plass et eget team.

Fast pris

Du betaler en fast pris for en avtalt produktavtale. Skal du leie et produkt-team, forholder du deg til en fast månedspris i hele avtaletiden.

Enkeltoppdrag

Et enkeltoppdrag er et prosjekt som opptar kun én eller flere deler av en produktprosess.

Strategi

Få hjelp med å sette riktig produktstrategi som møter dine målsettinger og markedets behov.

Markedsavklaring

Få hjelp med research, bygge prototyper og teste nye idéer i løpet av 14 dager!

Design

Få hjelp med riktig branding og skap nettsider, nettbutikker og applikasjoner med gode kundeopplevelser.

Kontakt oss!

Trenger du å leie kompetanse eller trenger du hjelp med markedsavklaring, design eller produktstrategi?

Kontakt oss for en 15 minutters videosamtale, så finner vi ut av hvordan vi kan hjelpe deg.😊

Les fra bloggen vår