Hvordan oppnå høy kundetilfredshet med brukertester.

Giphy

Poenget med testing er å sjekke om noe fungerer og hvor godt det fungerer.

Brukertesting i forbindelse med digital produktutvikling går ut på å få en tidlig forståelse av hvordan målgruppen opplever og bruker nettsiden eller appen din.

Informasjonen du samler inn fra testene er livsviktig når det gjelder å oppnå høy kundetilfredshet fra begynnelsen av.

Unngå store og unødvendige utviklingskostnader

Brukertester er et enkelt grep som kan skape en trygghet for din bedrift før en større lansering og bidra med å skape gode resultater over tid.

Kostnaden av å kjøre en test og validere produktidéen eller løsningen er veldig liten i forhold til kostnader du kan få ved å ikke gjøre det.

Tid og penger kastes bort når du lager et produkt som ikke er tilfredsstillende for kundene. Det kan ende med at du må starte på nytt eller at prosjektet blir en fiasko.

Du sparer både tid og penger, og kvalitetssikrer produktet ditt ved å teste produktet mot en forhåndsbestemt målgruppe i en veldig tidlig fase.

Innsiktsbasert produktutvikling sørger for at du faktisk bygger noe folk trenger og vil ha.

Vareprat er målet

Vareprat eller word of mouth vil si at opplevelsen av produktet eller tjenesten din deles og omtales i positiv forstand i markedet, uten at du har brukt en eneste krone på markedsføring. ¨

Alle gründere og ledere har en våt drøm om at brukere får en så positivt opplevelse av sitt produkt eller sin tjeneste, at de skryter av opplevelsen til sine kjære og nære.

Vareprat er det optimale målet ved en valideringsprosess, hvor du har tatt hensyn til sluttbrukerens tilbakemeldinger.

Word of mouth er vanligvis veldig vanskelig å oppnå, men produkter som har vært igjennom en valideringsprosess og blitt noe en gruppe mennesker elsker, skaper gjerne positiv omtale.

Slack var i utgangspunktet et internt kommunikasjonsverktøy i en spillselskap som gikk konkurs. Slack har blitt et verktøy som brukes av tusener av bedrifter i dag og er verdt over 17 milliarder dollar. Slack var i utgangspunktet et “kjedelig” produkt som teamet brukte internt men fungerte ganske godt.

Siden det fungerte så godt, så satset spillselskapet på kommunikasjonsverktøyet og gjorde en såkalt pivot.

Slack gikk igjennom en design- og testfase og ble til et produkt som elskes og brukes av små og store team over hele verden i dag.

4 tips til hvordan du kjører vellykkede brukertester

Gjør brukertesting til en prioritet. 

Ha brukertesting som en naturlig del av din prosess når du forbedrer eller utvikler nye digitale produkter. Ikke ha brukertesting som et alternativ. Å overtale prosjekteiere eller ledelsen i din avdeling til å utvikle noe nytt eller videreutvikle noe som kan ha et stort potensial, er mye enklere ved å inkludere innhenting av informasjon som gir deg et godt bevisgrunnlag på hvorfor prosjektet bør utføres og videreutvikles.

Ha et tverrfaglig team. 

Å ha med folk med forskjellige roller i bedriften som er med på å belyse forskjellige problemstillinger som kan dukke opp. På denne måten får du luket ut problemer før produktet går til testing. Det kan hende at salgsdirektøren i bedriften din har en genial idé om hva som får folk til å konvertere og ta i bruk produktet ditt. En fra kundeservice har sikkert mye verdifull informasjon om de største utfordringene kundene møter i det daglige som kan løses med produktet ditt.

Bruk relevante testpersoner. 

Finn testpersoner produktet eller tjenesten din skal lages for. Er produktet for kvinner eller menn? Voksne eller barn? Er produktet for private (B2C) eller for bedrifter (B2B)? Høy eller lav inntekt? Hva er de største problemene produktet forsøker å løse? Spørsmål som dette gir et bilde på hvem du bør inkludere i en brukertest. I tiden etter testen er det viktig å holde seg til de samme personene for å validere om de endringene som eventuelt er utført etter første brukertest er i samsvar med tilbakemeldingene. Å gi testpersoner et gavekort eller noe annet som takk for tiden, gjør det enklere å skaffe testpersoner.

Hold deg til 5 testpersoner. 

5 testpersoner er regnet som det magiske tallet for antall personer du kan ha i en kvalitativ test, og få tilstrekkelig med informasjon for prosessen videre.

Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days

Skaper du noe folk elsker eller bare liker? Ønsker du å ligge foran konkurrentene i markedet ditt? Da er testing viktig.