Medarbeiderne

Medarbeiderne har de siste årene opplevd i kraftig vekst. I 2018 ble vi spurt om å både strukturere og legge til rette for videre vekst. Vårt bidrag har resultert i å få flere tidligere rusavhengige i arbeid og forandret liv til det bedre.

Om Medarbeiderne

Medarbeiderne er ett «snilt lite selskap» som leverer renovasjonstjenester hvor de henter glass og metall i tillegg til å tilby vask og flytte-tjenester. På deres reise har vi hjulpet til med utvikling, markedsføring og strategi. De kan i dag skryte over å ha over 30 medarbeidere med rusbakgrunn.

«Vi er et snilt lite selskap som rekrutterer medarbeidere rett fra rusbehandling og inngår arbeisdsavtaler med lønn fra første dag. » – Medarbeiderne AS

CRM-system

Vi har vært med å videreutvikle et skreddersydd CRM system for Medarbeiderne. Dette CRM systemet tar for seg alt fra registrering av nye kunder, automatisk oppfølgning av eksisterende kunder samt et verktøy for å legge opp kjøreruter for sjåfører. Her gjør vi stadige oppdateringer hvor målet er å fjerne mest mulig friksjon i den daglige driften for Medarbeiderne.

Minside-løsning

Et ønske fra både Medarbeiderne og deres kunder var å få på plass en portal hvor all nøkkelinformasjon om deres Henting Hjemme-abonnement var samlet. Dette har resultert i utviklingen av «Min Side». Her har vi bistått med både utvikling og strategi. Innføringen av Min Side har ført til at nye kunder automatisk kan registrere seg via Medarbeiderne sine nettsider og selv starte et abonnement. Tid og penger spart!

Vekst-strategi

Fra måned-til-måned hjelper vi Medarbeiderne med deres vekststrategi. Målet er å oppnå vekst i form av bedre kundereiser, effektivisering forretningsprosesser, og nye kunder via digitale kanaler. Vi jobber ut i fra en 3-måneders syklus hvor vi legger opp konkrete tiltak for å nå målene vi setter oss med Medarbeiderne.

Bli kjent med Medarbeiderne

For å se mer om tjenstene og hvilken forskjell Medarbeiderne gjør, besøk deres nettsted: www.medarbeiderne.no

Jobbe sammen?

Vi elsker å jobbe med bedrifter og enkeltmennesker som ønsker å gjøre hverdagen enklere for seg selv og andre.

La oss skape noe sammen!

Se flere prosjekter

Nilsen og Kokkersvold

I 2017 bestemte transportselskapet Nilsen og Kokkersvold seg for å gjennomføre en rebranding. Alle digitale flater skulle oppgraderes. Vi i Inligo ble spurt om å hjelpe dem med å utvikle en app for bestilling av deres produkter. Den utfordringen tok vi på strak arm.