Forskjellen på vekstmarkedsføring og veksthacking.

Mens mange har lagt sin elsk på veksthacking og bruker Growth Hacker i stillingsannonser, så er vekstmarkedsføreren (Growth Marketer) ganske oversett. Dette er forskjellen:

Veksthacking og veksthackere

Veksthackere er eksperter på å løse et spesifikt problem ganske kjapt. Deres oppgave, ofte med et lite budsjett, er å finne kreative løsninger på kompliserte problemer. For en «growth hacker» er hurtighet alt.

Veksthacking kan sammenlignes med daytrading i aksjemarkedet eller en 100-meterløper, hvor det handler om kortsiktige vinninger eller sprinter, hvor man ikke nødvendigvis vil skape en stabil inntektskilde på lang sikt.

Vekstmarkedsføring og vekstmarkedsførere

På den andre siden er vekstmarkedsføring det motsatte av daytrading. Vekstmarkedsføring er en langsiktig investering basert på datadrevne beregninger som alltid optimaliseres.

Vekstmarkedsførere har en mer langsiktig tilnærming som maratonløpere. Vekstmarkedsførere er strateger som må ha en plan på hvordan man skalerer og oppnår de forskjellige vekstmålene, og hvordan man gjør dette uten å gå tom -en bærekraftig tilnærming.

En langsiktig strategi, med korte sprinter

En effektiv vekstmarkedsføringsprosess samkjører de beste egenskapene til veksthacking (å tenke utenfor boksen for å skape trekkraft) med en bærekraftig praksis basert på innsikt og et langsiktig perspektiv.

Vil du vite mer om vekstmarkedsføring og hvordan dette kan hjelpe deg å oppnå langsiktig og bærekraftig vekst?

Book en ledig analysesamtale med en av våre vekstmarkedsførere! Samtalen tar bare 15 minutter og er helt uten kostnad og forpliktelser.

Etter samtalen skal vi kunne fortelle hva du hvordan vekstmarkedsføring kan hjelpe deg å skape bærekaftig vekst.