En introduksjon til Design Sprint.

Forestill deg at du er med i en konkurranse om å komme deg fra punkt A til punkt B i en fremmed by i utlandet. Det eneste du får av hjelpemidler er et kart over byen. De andre i konkurransen får en mobiltelefon med Google Maps hvor de bare plotter inn destinasjon B og får opp raskeste vei frem.

Hvem tror du kommer først frem?

Design Sprint er Google Maps i denne sammenheng.

Design Sprint er en prosjekt-rammeverk utviklet i Google Ventures med mål om å teste nye idéer og bygge produkt-prototyper i løpet av 5 dager.

Design Sprint er hovedsaklig utviklet for å hjelpe oppstartsbedrifter med å akselerere testing og validering av idéer. I ettertid har prosessen blitt modifisert litt for større og mer etablerte bedrifter for corporate innovation. I den nye prosessen intervjuer vi klienten og utfører litt mer research i forkant, for å sørge at vi får så god kvalitet som mulig i prosessen videre og sluttresultatet.

Her kommer jeg til å introdusere de to første dagene av sprint-uka, hvor vi vanligvis kjører en workshop over to dager med klienten.

Jeg kommer til å gå igjennom følgende punkter:

 1. Bli-kjentfasen: Hvem er du, hvem er kundene/brukerne dine, hva er utfordringene og hvordan skal vi løse dem?
  • Ekspertintervjuet
  • Kartlegging av brukerreisen
 2. Vi løser utfordringene.
  • Inspo
  • Konseptutvikling
 3. Vi stemmer frem den beste løsningen og brukerflyten skal vi teste
 4. Hva må klienten ha klart før et Design Sprint?
 5. Hva sitter du som klient igjen med etter et Design Sprint?

1. Vi blir kjent med deg.

Første delen i et Design Sprint handler om å få alle i prosjektet til å dra i samme retning. Før første workhop-dag i vår reviderte prosess, har vi utført ekspertintervjuene og lagd oss en oversikt over de viktigste problemområdene, langsiktige mål og brukerne sprintet skal handle om. Når vi møter klienten på første workshop-dag så er det bare å starte å lage løsninger på utfordringene som har blitt definert og prioritert i forkant.

Ekspertintervju

Klienten er eksperten under sprintet. Det er klienten som kjenner selskapet og målgruppen best. Vår oppgave er å fasilitere idé- og innvoasjonsprosessen, sørge for at det er riktig fokus under hele prosessen og at idéene blir utviklet og testet på riktig publikum.

Første aktivitet er det vi kaller et Ekspertintervju hvor Sprint Lead stiller spørsmål som klienten besvarer. Intervujet tar maks 1 time og kan skje over telefon eller video i forkant av første workshop-dag. Under intervjuet skal vi avdekke de største utfordringene bedriften og produktet skal løse fra vedkommendes standpunkt. Med denne øvelsen i helt i starten av Sprintet, blir vi kjent med premissene og målet med Design Sprintet.

Hvordan kan vi..? (HKV)

Vi starter med å stille spørsmål om produktet, hva slags problem det skal løse og hvem det hjelpe for å avdekke utforingene. Utfordringene vi ender opp med gjør vi om til «Hvordan kan vi»-spørsmål. HKV-spørsmål hjelper oss under idémyldringen med å se muligheter i stedet for hindringer.

Typiske spørsmål vi ofte stiller klienten er:

 1. Hva er produktet/tjenesten?
 2. Hva slags problem er det produktet/tjenesten skal løse?
 3. Hvem er det dere ønsker skal bruke produktet/tjenesten?
Langsiktig mål

Etter ekspertintervjuet stiller vi et spørsmål som skal definere det langsiktige og optimale målet for det digitale produktet vi skal utvikle. Det langsiktige målet sammenføyer de strategiske forretningsmålene.

Hva er det optimale målet for dette produktet om 2/5/10 år? Hva har produktet utrettet og hvilke problemer er løst i løpet av denne tiden?

Sprint-spørsmål

På slutten av ekspertintervjuet stiller vi oppfølgingspørsmål til det langsiktige målet. Oppfølgingsspørsmålet er for å avdekke hvilke hindringer eksperten tror det er som kan komme i veien for å nå det langsiktige målet. Hindringene gjør vi om til det vi kaller for Sprint-spørsmål.

Det er disse sprøsmålene vi prototypen skal besvare og løse gjennom brukertestene på slutten av sprintet.

Spørsmål for det langsiktige målet vi stiller er:

Hva er den største utfordringen fra å nå det langsiktige/optimale målet?

Image for post

2. Kartlegging

I denne øvelsen setter vi alle problemstillingene fra intervjuene i et kart som viser brukerreisen i produktet. Kartet skal gi teamet ditt en oversikt over hva som skal fokuseres på i Sprintet. Dette kartet er tilgjengelig under hele sprintet for å minne alle på hvor fokuset for Design Sprintet skal ligge.

Image for post
The Sprint Book

3. Vi skaper løsninger.

Del to av første dag er det vi kaller for idéfasen. Etter at vi har kartlagt og prioritert utfordringene vi skal fokusere på så har vi kommet til den delen av sprintet hvor vi skal skape løsninger.

Inspo

Pablo Picasso sa en gang: «Good Artists Copy, Great Artists Steal».

Første aktivitet i idéfasen er å hente og bruke inspirasjon fra andre digitale produkter og tjenester, helst i andre bransjer, som vi kan bruke i produktet vi skal lage, for å løse utfordringene vi skal løse.

Idéene kan være smarte funksjoner eller andre trekk fra andre nettsider eller applikasjoner du inspireres av eller ser kan løse den gitte utfordringen i vårt sprint.

Konsept-utvikling

Neste aktivitet er en firedelt øvelse som har som mål å samle alt vi har kommet opp med til noen konsepter vi kan jobbe videre med og lage en prototype fra. Hvert team-medlem skal lage en skisse av løsningen vi kan utvikle en prototype fra. Under ser du et eksempel på et slikt konsept.

Image for post

3. Vi stemmer frem en løsning og setter opp brukerreisen vi skal teste.

Dag 2 i Design Sprintet handler om å velge ut det konseptet teamet mener løser problemet best. Denne dagen er også delt opp i to hvor første delen er å velge det riktige konseptet, og den andre delen er å definere brukerreisen vi skal bygge prototypen rundt.

Galleriet

Det første vi gjør når vi er tilbake, er å gå rundt hver og en og betrakter hverandres konseptene som i et galleri. Deretter stemmer vi på det konseptet som skal utvikles videre til en prototype

Brukerreisen

Etter galleriet lager hver og en en brukerreise på seks eller åtte steg vi skal bygge prototypen på. Vi definerer hva slags interaksjoner og hendelser som brukeren skal gjøre på hvert bilde i hver av de seks/åtte forskjellige stegene.

Storyboarding

Storyboarding er å gjøre om de seks/åtte stegene til seks/åtte mer eller mindre illustrasjoner som viser hva som skjer. Disse illustrasjonene trenger ikke å være perfekte, kun vise hvordan vinduet ser ut i appen eller nettsiden brukeren er på. Disse skissene blir perfeksjoner og gjort mer til til live av designeren i prototypen.

Hva må du ha klart før et Design Sprint?

Det som er så bra med Design Sprint, er at du ikke trenger å ha alt på plass. Hvis du allerede vet hvem målgruppen din er og har allerede noen konkrete referanser fra andre nettsider eller applikasjon, så er det fantastisk å ha med.

Vi sender alltid praktisk informasjon og et lite spørreskjema i forkant av en Design Sprint til våre klienter, for å gjøre dem så best mulig klare til intervjuene og workshop-dagene, for å vite hvordan vi kan hjelpe dem på best mulig måte.

En ting som er viktig å understreke er at hele teamet bør være tilgjengelig under workshop-dagene. Dette er det viktigste stadiet i produktprosessen, hvor de beste resultatene kommer av at alle er 100 % til stede og bidrar med det de har og kan.

Hva sitter du igjen med etter et Design Sprint?

Etter et workshop over to dager, gjennomfører Inligo resten av arbeidet med å utvikle prototypen og kjøre brukertester. Klienten har mulighet til å være med å overvære brukertestene over video hvis det er ønskelig.

En annen ting som er viktig å presisere, er at du som klient ikke sitter igjen med et sluttprodukt etter et Design Sprint. Et Design Sprint er mer et konsept-workshop som utføres på én til to uker, i stedet for tre måneder. Du sitter igjen med viktige svar på om produktet ditt faktisk løser problemene hos målgruppen og hva du bør endre på.

Et Design Sprint er mer en research-metode i seg selv. Er du en startup så vil du sikkert ha kjappest mulig svar, en prototype så nærliggende et ferdig produkt som mulig og brukerdata du kan vise investorer, ledere og andre interesserte.

Vi mener dette er den beste måten grundere kan bruke markedsavklaringspengene de har fått fra Innovasjon Norge.

Et Design Sprint peker deg i retningen prosjektet ditt helst bør gå på noen få dager. Produktprosessen baseres derfor på tilbakemelding fra sluttbrukerne og ikke en masse synsing.

Når et Design Sprint avsluttes og du har fått endelige svar, er det vanlig at et designteam tar over prosjektet for å designe ferdig mer avanserte funksjoner, gjøre produktet responsivt og ferdigstille det før utviklere programmerer produktet og det lanseres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *