7 steg til en effektiv vekststrategi.

Hvorfor planlegge vekst?

Har du akkurat startet en bedrift eller skal du planlegge for vekst?

Å starte med blanke ark gir mange uante muligheter. Problemet med blanke ark og mange muligheter er at man ikke helt vet hvor man skal starte.

En vekststrategi er en handlingsplan som lar deg oppnå en høyere markedsandel enn du har akkurat nå.

Veiledningen på 7 steg som vil hjelpe deg i riktig retning er ikke nødvendigvis kun fokusert på kortsiktige inntekter, men hjelper deg også å sette en langsiktig plan.

Steg 1: Bli kjent med din målgruppe

Det første steget er å skaffe deg en dyp forståelse av hvem din idelle målgruppe er og hva de trenger ved hjelp med.

Ved hjelp av en fiktiv kundeprofil/persona har du en oversikt som hjelper deg med å skape riktig innhold til annonser og sosiale medier, og riktige produkter og tjenester som løser målgruppens problemer.

Viktige verktøy i denne fasen er spørreskjema og dybdeintervju for å identifisere alder, demografi, evt hobbyer, roller på jobben og ellers i livet (leder, mor, far, student), behov og problemer målgruppen har.

Legg til et bilde av en person for å gjøre profilen mer realistisk. Du finner bilde til fri bruk på Unsplash eller Pexel.

Steg 2: Kartlegg kundereisen

Alle kunder er ikke på samme modenhetsfase i kundereisen.

Mens noen tester ut produktet ditt eller sjekker ut Instagram-profilen din, lurer andre fortsatt på hva de faktisk trenger hjelp med.

Innen vekstmarkedsføring brukes AARRR-rammeverket for kartlegge kundereisen. Vi har skrevet et eget innlegg om rammeverket som vi jobber etter og hjelper oss og andre vekst-team med å skaffe et holistisk bilde av en kundereisen hos en bedrift.

Kartlegg kundereisen og lag verktøy og innhold som hjelper kunden med modningen og å ta en beslutning.

Steg 3: Ha et godt verdiforslag

Et verdiforslag er et løfte om en verdi som skal leveres til målgruppen.

Verdiforslaget består av tre faktorer:

 • Relevans: Hvordan produktet ditt løser målgruppens problemer eller forbedrer deres situasjon.
 • Kvantifisert verdi: Spesifikke fordeler du gir din målgruppe.
 • Unik differensiering: Hvorfor din målgruppe skal komme til deg og ikke gå til dine konkurrenter.

Steg 4: Skap gode landingssider

En landingsside er hvor du ønsker målgruppen skal ende opp.

Tilpass hver landingsside for hver homogene målgruppe du målretter deg mot. Jo mer du tilpasser etter målgruppens behov og modenhet i kundereisen, dess mer vil konverteringsfrekvensen øke på landingssiden.

Et blogginnlegg, en Youtube-kanal eller en Facebook-side kan være en landingsside. Det avhenger av hva du prøver å oppnå.

Steg 5: Velg dine markedskanaler

Markedsføringskanaler er nettsteder, nettverk eller medier du bruker som eksterne hjelpemidler for å bli synlig.

Eksempler på markedskanaler kan være SEO, Google-annonser, Facebook-annonser, LinkedIn, Tik Tok, utendørs reklame, avisannonser, messer osv.. 

Velg markedskanalen hvor din målgruppe ofte befinner seg og ofte bruker.

Steg 6: Sett klare mål

Den beste måten å oppnå noe på er å sette klare mål.

S.M.A.R.T-metoden er en trygg måte å definere mål på. I følge metodens kal et mål være:

 • Spesifikt: Beskriv nøyaktig hva du planlegger å oppnå. Hvor mange påmeldinger, registreringer eller kjøp for eksempel.
 • Målbart: Målene skal kunne enkelt måles ved hjelp av KPI-er i de forskjellige stegene i kundereisen.
 • Achievable/Oppnåelig: Å konvertere 80% av trafikken er sannsynligvis ikke oppnåelig. Budsjettet ditt eller menneskelige ressurser kan kanskje begrense deg. Skap oppnåelige mål.
 • Relevant: Sørg for at målet er i samsvar med din visjon og dine kjerneverdier?
 • Tidsbundet: Sørg for at målet har en deadline/frist, og eventuell en rytme, om det er et mål som gjentar seg (ukentlig, månedlig?)

En annen velkjent metode som vi bruker internt er OKR (Objectives & Key Results), som står for mål og nøkkelresultater.

Steg 7: Spesifiser verktøy

Til slutt spesifiserer du verktøy og alt som er relatert til mer tekniske ting.

Dette kan være spesifikasjoner til funksjoner i produktet ditt, programvare du trenger får å skape og distribuere innhold og evt annonser, eller kode som skal implementeres på siden din for analyse, målinger og kundebehandling.

Eksempler på verktøy: FB Business Manager, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager, Notion, Trello, Canva, Buffer, Hubspot, Segment eller Fullstory.

Før du går. Husk:

 • Ta deg god tid i strategiarbeidet.
 • Bygg strategien på gode rutiner når den settes til livs. «Culture eats strategy for breakfast»
 • Vær realistisk og skaff hjelp når du føler du kommer til kort.

Er vekststrategien for 2021 spikret?